Εργοστάσιο Δραπετσώνας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργοστάσιο Δραπετσώνας
Κωδικός
A01_S02_SS001_F001_Ι0001
ΗΜ/ΝΙΑ
03/09/1947

Παρουσιάζεται άποψη των εγκαταστάσεων της Α.Γ.Ε.Τ "ΗΡΑΚΛΗΣ" στην περιοχή της Δραπετσώνας. Εμφανίζονται κόκκινες γραμμές οριοθέτησης.