Εργοστάσιο Δραπετσώνας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εγκαταστάσεις Εργοστασίου
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF01_Ι0003
ΗΜ/ΝΙΑ
06/05/1958

Εικονίζεται τμήμα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου με την περιστροφική κάμινο.