Εγκατάσταση Περιστροφικής Καμίνου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Περιστροφική Κάμινος
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF16_I0066
ΗΜ/ΝΙΑ
10/11/1962

Απεικονίζονται εργαζόμενοι κατά τη διαδικασία τοποθέτησης τμήματος του σώματος της περιστροφικής καμίνου Lepol.