Μύλος Εργοστασίου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργοστάσιο Δραπετσώνας
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF21_I0062
ΗΜ/ΝΙΑ
06/06/1963

Απεικονίζονται εργασίες πάνω στον μύλο που πραγματοποιούνται από εργαζόμενους