Μύλος
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Μύλος
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF23_I0073
ΗΜ/ΝΙΑ
19/06/1964

Απεικονίζεται ο μύλος τοποθετημένος πάνω σε ξύλινη κατασκευή (ράμπα). Στον χώρο βρίσκονται εργαζόμενοι.