Μεταφορά Σακευμένου Τσιμέντου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Σακευμένο Τσιμέντο
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF26_I0010
ΗΜ/ΝΙΑ
24/03/1966

Απεικονίζεται η εκφόρτωση σακιών τσιμέντου σε πλοίο. Στον χώρο βρίσκονται 4 εργαζόμενοι. Πάνω στα σακιά υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας "Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ".