Ανεφοδιασμός Σιλοφόρων
Κατηγορία
Υποφάκελος
Οχήματα
Τίτλος Τεκμηρίου
Σιλοφόρα
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF26_I0012
ΗΜ/ΝΙΑ
24/03/1966

Απεικονίζεται η διαδικασία φόρτωσης των σιλοφόρων με τσιμέντο. Στον χώρο βρίσκεται ένας εργαζόμενος. Πάνω στο σιλοφόρο υπάρχει το λόγοτυπο της εταιρείας "ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ".