Εργαζόμενοι
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργαζόμενοι
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF26_I0024
ΗΜ/ΝΙΑ
24/03/1966

Απεικονίζονται δύο εργάτες σε εγκατάσταση του εργοστασίοιυ.