Πίνακας Ελέγχου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Πίνακας Ελέγχου
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF26_I0026
ΗΜ/ΝΙΑ
24/03/1966

Απεικονίζεται ένας εργαζόμενος στο δωμάτιο με τους πίνακες ελέγχου.