Εργαζόμενος
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργαζόμενος
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF26_I0027
ΗΜ/ΝΙΑ
24/03/1966

Απεικονίζεται ένας εργαζόμενος στον χώρο όπου βρίσκεται το κλίνκερ.