Σιλό
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Σιλό
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF28_I0089
ΗΜ/ΝΙΑ
12/1967

Απεικονίζονται σιλό χρησιδανεισμού με το λογότυπο της εταιρίας "ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ"