Λιμάνι Εργοστασίου Δραπετσώνας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργοστάσιο Δραπετσώνας
Κωδικός
A01_S02_SS001_F006_I0001

Απεικονίζεται ταινία μεταφοράς στο λιμάνι της Δραπετσώνας. Υπάρχουν εργάτες.