Μηχανή Σάκευσης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Μηχανή Σάκευσης
Κωδικός
A01_S02_SS001_F006_I0049
ΗΜ/ΝΙΑ
18/11/1974

Απεικονίζεται η μηχανή σάκκευσης και δύο εργάτες που τοποθετούν σακιά τσιμέντου για γέμισμα.