Κτίριο ΟΤΕ
Κατηγορία
Υποφάκελος
Έργα
Τίτλος Τεκμηρίου
Πύργος ΟΤΕ
Κωδικός
A01_S02_SS005_F001_SF06_I0031
ΗΜ/ΝΙΑ
13/04/1979

Απεικονίζεται το υπο κατασκευή κτίριο του ΟΤΕ στην Λεωφόρο Κηφισίας 99, στο Μαρούσι 151 24.