Συμμετοχή στην 27η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
27η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF01_I0009
ΗΜ/ΝΙΑ
01/09/1962

Απεικονίζεται ο Αλέξανδρος Τσάτσος με τη σύζυγό του και τους δημοσιογράφους του τύπου Θεσσαλονίκης μπροστά από την είσοδο του περιπτέρου της εταιρείας στη Δ.Ε.Θ. μετά από δεξίωση.