Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
Δ.Ε.Θ.
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF02_I0032
ΗΜ/ΝΙΑ
4/9/64

Το εσωτερικό του περιπτέρου της εταιρείας στο χώρο της Δ.Ε.Θ. Κυριαρχεί το βιομηχανικό στιλ ενώ διακρίνονται φωτογραφίες με τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας στο χώρο των δομικών έργων