Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
Δ.Ε.Θ.
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF02_I0060
ΗΜ/ΝΙΑ
4/9/66

Νυχτερινή εξωτερική λήψη του περιπτέρου της εταιρείας στο χώρο της Δ.Ε.Θ. τον Σεπτέμβρίο του 1965. Διακρίνεται χάρτης της Ελλάδας που εντοπίζονται τα εργοστάσια και τα κέντρα διανομής