Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
Δ.Ε.Θ.
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF02_I0071
ΗΜ/ΝΙΑ
3/9/68

Φωτογραφικό Στιγμιότυπο που απεικονίζει τμήμα του περιπτέρου της εταιρείας στη Δ.Ε.Θ. τον Σεπτέμβριο του 1968. Διακρίνεται το έμβλημα της εταιρείας: ο Ηρακλής με τη λεοντή και απόψεις από τις υπόδομές και εγκατάστασεις εργοστασίων της εταιρείας.