Συμμετοχή στην 35η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
35η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF03_I0054
ΗΜ/ΝΙΑ
1970

Απεικονίζεται το περίπτερο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ σε νυχτερινή λήψη.