Συμμετοχή στην 37η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
37η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF04_I0015
ΗΜ/ΝΙΑ
1972

Απεικονίζεται το περίπτερο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1972.