Συμμετοχή στην 38η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
38η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Κωδικός
A01_S03_SS003_F001_SF04_I0040
ΗΜ/ΝΙΑ
1973

Απεικονίζεται το περίπτερο της Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ.