Έκθεση Ελληνικής Οικονομίας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
Έκθεση Ελληνικής Οικονομίας
Κωδικός
A01_S03_SS003_F002_SF01_I0012
ΗΜ/ΝΙΑ
30/11/1968

Απεικονίζεται μέρος της έκθεσης της Α.Γ.Ε.Τ. όπου υπάρχουν διάφορα λογότυπα της εταιρείας(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ) και φωτογραφίες των εργοστασίων, των εγκαταστάσεων και των ιδιοκτησιών της(π.χ. πλοία)