Έκθεση - Ποσειδώνια
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
Εκθέσεις - Ποσειδώνια
Κωδικός
A01_S03_SS003_F002_SF02_I0008
ΗΜ/ΝΙΑ
1/6/70

Στιγμιότυπο από την 2η έκθεση "Ποσειδώνια" που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1970. Τα Ποσειδώνια γεννήθηκαν από ιδεά του Θ. Βώκου (ιδρυτή της εφημερίδας Ναυτιλιακή - Ναυτεργατική) έχοντας σαν στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας διασύνδεσης στο χώρο της ναυτιλίας. Στη φωτογραφία εικονίζονται διάφοροι προσκεκλημένοι και επίσημοι καθώς φτάνουν στο χώρο του Ζαππείου