ΔΕΤΡΟΠ 1983
Κατηγορία
Υποφάκελος
Εκθέσεις
Τίτλος Τεκμηρίου
ΔΕΤΡΟΠ 1983
Κωδικός
A01_S03_SS003_F003_I0022
ΗΜ/ΝΙΑ
1983

Απεικονίζεται το εξωτερικό της έκθεσης της θυγατρικής εταιρείας της Α.Γ.Ε.Τ. , ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. Παρατηρούμε το λογότυπό της θυγατρικής εταιρείας και βλέπουμε το πώς είναι διακοσμημένη η έκθεση με σκοπό την καλύτερη προβολή και διαφήμιση των συσκευασιών που παράγει.