Σιλοφόρα
Κατηγορία
Υποφάκελος
Οχήματα
Τίτλος Τεκμηρίου
Σιλοφόρα στην Αθήνα
Κωδικός
A01_S03_SS005_F005_I0001

Απεικονίζονται δυο σιλοφόρα μάρκας "Scania - Vabis" κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.