Σιλοφόρα
Κατηγορία
Υποφάκελος
Οχήματα
Τίτλος Τεκμηρίου
Σιλοφόρα στην Αθήνα
Κωδικός
A01_S03_SS005_F005_I0018

Απεικονίζονται δυο σιλοφόρα μάρκας "Scania - Vabis" στην Αθήνα.