Σιλοφόρο
Κατηγορία
Υποφάκελος
Οχήματα
Τίτλος Τεκμηρίου
Σιλοφόρο
Κωδικός
A01_S03_SS005_F005_I0024
ΗΜ/ΝΙΑ
1961

Απεικονίζεται σιλοφόρο έξω από υπό κατασκευή κτίριο.