Κοπή Πίτας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Κοινωνικά
Τίτλος Τεκμηρίου
Κοπή Πίτας
Κωδικός
A01_S05_SS002_F04_SF01_I0002
ΗΜ/ΝΙΑ
11/01/1985

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη γιορτή της κοπής της πίττας στο εργοστάσιο της Α.Γ.Ε.Τ.: "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ" στο Μηλάκι. Εμφανίζεται ο Μ. Σεϊτανίδης (Διευθύνων Σύμβουλος).