Εργαζόμενοι
Κατηγορία
Υποφάκελος
Κοινωνικά
Τίτλος Τεκμηρίου
Εργαζόμενοι
Κωδικός
A01_S05_SS002_F06_I0007

Απεικονίζεται ομαδική φωτογραφία εργζομένων της εταιρείας. Ανάμεσά τους ο κύριος Καλούδης.