Επίσκεψη Φοιτητών
Κατηγορία
Υποφάκελος
Κοινωνικά
Τίτλος Τεκμηρίου
Επίσκεψη Φοιτητών
Κωδικός
A01_S05_SS002_F06_I0017

Απεικονίζονται οι καλεσμένοι καθώς εισέρχονται στα γραφεία του εργοστασίου.