Επίσκεψη Φοιτητών
Κατηγορία
Υποφάκελος
Κοινωνικά
Τίτλος Τεκμηρίου
Επίσκεψη Φοιτητών
Κωδικός
A01_S05_SS002_F06_I0034

Απεικονίζεται ομαδική φωτογραφία των πρωτοεών στην είσοδο των γραφείων του εργοστασίου.