Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF01_I0003
ΗΜ/ΝΙΑ
1/2/65

Άποψη του λατομείου ασβεστόλιθου