Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF01_I0020
ΗΜ/ΝΙΑ
27/3/65

Άποψη του λατομείου ασβεστόλιθου. Διακρίνονται χωματουργικά φορτηγά και σκαπτικά μηχανήματα.