Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Ασβεστόλιθου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF01_I0031
ΗΜ/ΝΙΑ
29/7/65

Άποψη τμήματος του λατομείου ασβεστόλιθου