Λατομείο Βόλου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Βόλου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF01_I0043
ΗΜ/ΝΙΑ
Σεπ. 1966

Γενική άποψη του λατομείου πάνω από το εργοστάσιο του Βόλου.