Λατομείο Βόλου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Βόλου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF01_I0085
ΗΜ/ΝΙΑ
21/11/69

Αεροφωτογραφία όπου διακρίνεται το λατομείο ασβεστόλιθου πάνω από το εργοστάσιο "Ολυμπος" στο Βόλο, καθώς και τμήματα του ίδιου του εργοστασίου.