Λατομείο Βόλου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Βόλου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF02_I0007
ΗΜ/ΝΙΑ
13/02/1970

Απεικονίζεται η πλατεία του λατομείου του εργοστασίου "ΟΛΥΜΠΟΣ". Διακρίνεται γερανός.