Λατομείο Βόλου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Βόλου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF02_I0015
ΗΜ/ΝΙΑ
08/1973

Απεικονίζεται το λατομείο του εργοστασίου "ΟΛΥΜΠΟΣ".