Λατομείο Βόλου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Λατομείο Βόλου
Κωδικός
A01_S06_F01_SF02_I0018
ΗΜ/ΝΙΑ
08/1973

Απεικονίζεται σκαπτικό μηχάνημα στον χώρο του λατομείου.