Ορυχείο
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Ορυχείο Χιωτόπουλου
Κωδικός
A01_S06_F02_SF01_I0011
ΗΜ/ΝΙΑ
08/1971

Απεικονίζεται το ορυχείο Χιωτόπουλου.