Φόρτωση Πλοίου "ΤΣΙΜΕΝΤΙΩΝ"
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Ορυχείο Καραγιώργη
Κωδικός
A01_S06_F02_SF02_I0006
ΗΜ/ΝΙΑ
08/1971

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το Ορυχείο "Καραγιώργη" στη Σαντορίνη. Εικονίζεται και το πλοίο "TSIMENTION"