Φόρτωση Πλοίου "ΤΣΙΜΕΝΤΕΥΣ"
Κατηγορία
Υποφάκελος
Ορυχεία - Λατομεία
Τίτλος Τεκμηρίου
Ορυχείο Μαυρομάτη
Κωδικός
A01_S06_F02_SF03_I0005
ΗΜ/ΝΙΑ
08/1971

Απεικονίζεται η διαδικασία μεταφοράς τσιμέντου σε τσιμεντοφόρο.