Σιλοφόρο
Κατηγορία
Υποφάκελος
Οχήματα
Τίτλος Τεκμηρίου
Κέντρο Διανομής Ρίου
Κωδικός
A01_S07_SS002_ F03_Ι0001
ΗΜ/ΝΙΑ
05/2000

Απεικονίζεται σιλοφόρο και σιλό.