Πλοίο ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κατηγορία
Υποφάκελος
Πλοία
Τίτλος Τεκμηρίου
Πλοίο ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κωδικός
A01_S08_F08_SF04_I0024
ΗΜ/ΝΙΑ
01/06/1969

Απεικονίζεται το κατάστρωμα του Δ/Π ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ.