Πλοίο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
Κατηγορία
Υποφάκελος
Πλοία
Τίτλος Τεκμηρίου
Πλοίο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
Κωδικός
A01_S08_F22_I0008
ΗΜ/ΝΙΑ
[24/02/198

Απεικονίζεται το Πλοίο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ αγκυροβολημένο. Φαίνεται η κλίμακα για την επιβίβαση και την αποβίβαση πληρώματος.