Πολυκατοικία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Κατηγορία
Υποφάκελος
Έργα
Τίτλος Τεκμηρίου
Πολυκατοικία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Κωδικός
A01_S10_F04_I0008

Απεικονίζεται πολυκατοικία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 192.