Σακί Τοιχοποιίας 50kg
Κατηγορία
Υποφάκελος
Σακιά
Τίτλος Τεκμηρίου
Σακί Τοιχοποιίας 50kg
Κωδικός
A01_S13_F01_I0004

Απεικονίζεται το λογότυπο που τυπωνόταν στα σακιά σάκευσης 50 κιλών τσιμέντου "ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ"με το λογότυπο "ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ".